Pomoc prawna

Laura Mnich

Oferujemy

  • stałą opiekę prawną dla przedsiębiorców lub pomoc ad hoc w konkretnej sprawie,
  • reprezentację naszych klientów w negocjacjach, mediacjach oraz przed sądami,
  • przygotowywanie wezwań, pozwów, pism procesowych, wniosków itp.
  • doradztwo w sprawach prawnych.

Doradztwo prawne

  • w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego (przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnych oraz handlowych, przygotowywanie opinii, aktualizacji przepisów, informacji odnośnie konkretnych zagadnień
  • w zakresie prawa handlowego (zakładanie i doradztwo przy prowadzeniu spółek, przygotowywanie uchwał, zapisy w umowach, pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy wspólnikami itp.)
  • w innych sprawach (prawo autorskie, prawo pracy, prawo własności przemysłowej, prawo

Wynagrodzenie

Świadczenie usług przez Kancelarię może być realizowane w oparciu o:

  • wynagrodzenie godzinowe. kalkulowane według określonej stawki godzinowej oraz czasu poświęconego przez prawnika na realizację zadania. rozliczenie czasu pracy przedstawiane jest comiesięcznie jako załącznik do faktury.
  • wynagrodzenie ustalone w formie ryczałtu z określonym limitem godzin pracy w połączeniu z rozliczeniem według stawki godzinowej za prace wykraczające ponad limit godzin objęty w ramach ryczałtu.
  • Success fee - wynagrodzenie przewidujące premię za korzystny wynik sprawy, z ustalonym niższym wynagrodzeniem podstawy niezależnym od wyników współpracy. W przypadku korzystnego rezultatu prowadzonej sprawy Kancelaria uprawniona jest do otrzymania uprzednio wynegocjowanej z Klientem premii od sukcesu.