Mediacje

Mediacje

Do mediacji najczęściej dochodzi, gdy negocjacje nie przyniosły skutku, lub stopień konfliktu nie pozwolił nawet na ich rozpoczęcie. Negocjacje to bowiem jak mawia Steve Gates „słowo, proces, sztuka…” Udana mediacja to to suma wielu małych porozumień i ustępstw. Ponieważ mediacja ma charakter dobrowolny obie strony konfliktu muszą na nią wyrazić zgodę.

Dlaczego warto?

  • mediacja znacząco zmniejsza stres jaki ma miejsce w sądzie,
  • mediacja pozwala każdej ze stron „zachować twarz”,
  • mediacja „nie pali mostów”, może spowodować zachowanie dobrych relacji w przyszłości,
  • dzięki mediacji można wypracować stosunkowo szybko różne rozwiązania sporu bez przymusu ich przyjęcia,
  • skuteczna mediacja to oszczędność czasu i pieniędzy (sąd zwraca wpis sądowy w przypadku ugody zawartej w ramach mediacji sądowej),
  • dobrowolne wypracowanie wspólnego rozwiązania wpływa na jego lepsze respektowanie przez obie strony w przyszłości.

Nasi mediatorzy

Mediacje

Laura Mnich

Pracując już jako radca prawny, od zawsze byłam zwolenniczką ugodowego rozwiązywania sporów. W latach 2003-2005 zostałam Prezesem Sądu Polubownego działającego przy jednej z wrocławskich kancelarii prawnych. Jako pełnomocnik moich klientów brałam udział w kilkudziesięciu mediacjach na przestrzeni ponad 20 lat pracy z których ogromna większość zakończyła się porozumieniem i zadowoleniem moich klientów. Od kilku lat jestem także stałym mediatorem sądowym, wpisanym na Listę Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W roku 2023 r. przeszłam pomyślną walidację i uzyskałam certyfikat Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, potwierdzającą posiadanie kwalifikacji do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych.

Moim dodatkowym atutem jest wiedza z zakresu psychologii, gdyż ukończyłam dodatkowo studia na kierunku „Psychologia” na Uniwersytecie SWPS Oddział we Wrocławiu. W ramach pracy magisterskiej na Psychologii, przetestowałam innowacyjną metodę dr. Michaela Pantalona w mediacjach sądowych. Było to pierwsze badanie w Polsce (a być może i na świecie) skuteczności tej metody w mediacjach. Przeszkolonych w metodzie zostało kilkudziesięciu mediatorów-radców prawnych, z terenu całego kraju, którzy zastosowali ją w prowadzonych przez siebie mediacjach. Wyniki pokazały znaczący wzrost skuteczności mediacji mierzonej wzrostem odsetka zawieranych ugód w przypadku zastosowania metody dr.Pantalona w sprawach cywilnych, pracowniczych i rodzinnych. Dodatkowo zwiększała się motywacja do zawarcia ugody, poprawiały się relacje stron oraz ich satysfakcja z mediacji.

Mediacje

Bartosz Mnich

Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej z ponad 25 letnim doświadczeniem w biznesie. Od kilku lat jestem stałym mediatorem sądowym, wpisanym na Listę Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Z uwagi na moje wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży IT z zagranicznymi klientami - specjalizuję się w mediacjach międzynarodowych, w szczególności z tej branży.

Na co dzień pracuję jako Architekt IT i opracowuję dedykowane rozwiązania dla klientów, pod indywidualne zamówienie. Mam długoletnie doświadczenie negocjacyjne gdyż wiele lat pracowałem jako negocjator międzynarodowych kontraktów na terenie całego świata m.in. w Ameryce Południowej w takich krajach jak: Brazylia, Argentyna, Chile, w Azji, w takich krajach jak: Indie, Wietnam, Filipiny, w Europie, w takich krajach jak: Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Austria, Szwajcaria, Ukraina, Hiszpania, Finlandia. Moim atutem jest swobodna, biegła komunikacja w języku angielskim. Prowadzę również specjalistyczne szkolenia z branży IT i nowych technologii.