Skuteczny negocjator

Pomoc prawna w Polsce

Odporność emocjonalna

Pomoc prawna w Polsce

Pułapki w umowach

Pomoc prawna w Polsce

STOP stres i wypalenie

Pomoc prawna w Polsce

Rozwiązywanie konfliktów

Pomoc prawna w Polsce

Skuteczna Motywacja

Pomoc prawna w Polsce

Oferujemy Państwu cykl szkoleń biznesowych, zarówno otwartych jak i dedykowanych dla firm, z zakresu motywacji (w tym metody dr. Pantalona), zarządzania stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, skutecznych technik wywierania wpływu, sekretów skutecznych negocjacji.

Wśród klientów którzy nam zaufali w przeszłości są: dziennik Gazeta Prawna (cykl szkoleń 2004-2005 r.), Wyższa Szkoła Bankowa (2008-2019), Gmina Kobierzyce – Zamówienia Publiczne (2009 r.), Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny w Rudzie Śląskiej, klienci Kancelarii Prawnej CASUS (2011-2012), klienci Kancelarii Prawnej CAUSA (2003-2006, klienci Kancelarii Prawnej STATIMA (2008 -2013), przedsiębiorcy z całego kraju z wielu różnorodnych branż.

Z przyjemnością przygotujemy dedykowane szkolenie dla waszej firmy.

Trener Laura Mnich – Psycholog, Mediator, Prawnik

Mediacje

Moja przygoda z prowadzeniem szkoleń rozpoczęła się 20 lat temu dzięki dziennikowi „Gazeta Prawna”, która zaoferowała mi w 2003 r. po napisaniu „Poradnika wierzyciela” prowadzenie cyklicznych zajęć dla przedsiębiorców z całego kraju. Przeszkoliłam dziesiątki osób w wielu miastach, prowadziłam zajęcia dla izb gospodarczych (BCC, WIG), prywatnych przedsiębiorców, (szkolenia wewnętrzne), czy też na zlecenia kancelarii prawnych oraz firm z całego kraju. W 2008 r. rozpoczęłam trwającą 10 lat współpracę dydaktyczną z Wyższą Szkołą Bankową. Moim dodatkowym atutem poza praktycznym doświadczeniem biznesowym jest wiedza z zakresu psychologii, gdyż ukończyłam dodatkowo studia na kierunku „Psychologia” na Uniwersytecie SWPS Oddział we Wrocławiu.